ul. Mickiewicza 32,
76-200 Słupsk

+48 (59) 84 24 894
sekretariat@lo2.slupsk.pl

53 lata temu

53 lat temu, w 1949 roku, w poniemieckim budynku z czerwonej cegły przy ul. Mickiewicza 32 odbyły się zapisydo pierwszej na Pomorzu Środkowym nierejonowej szkoły świeckiej.

Ponieważ organizatorami tej szkoły były władze miejskie i TDP (Towarzystwo Przyjaciół Dzieci), nadano jej imię "11-letniej Szkoły Ogólnokształcącej TDP". Na dyrektora powołano p. Wacława Pogorzelskiego i zaczęto zatrudniać nauczycieli. Rok szkolny 1949/50 rozpoczęto z 477 uczniami w 13 oddziałach.

Szkoła - to przede wszystkim ludzie - uczniowie, nauczyciele i pracownicy obsługi. To właśnie oni przekształcali przez wiele lat brudny i brzydki budynek w szkołę z gabinetami przedmiotowymi, sprzętem, pomocami naukowymi. Z każdym rokiem szkoła poprawiała swoją bazę materialną, odnosiła sukcesy i zdobywała autorytet w środowisku.

W roku szkolnym 1965/66 zlikwidowano jedenastolatkę i nadano naszej szkole status liceum ogólnokształcącego i imię Adama Mickiewicza. Od tego roku "Mickiewicz" staje się szkołą, do której kierują się najzdolniejsi i najambitniejsi absolwenci szkół podstawowych. Wszyscy - i nauczyciele i uczniowe starają się, aby szkoła była coraz lepsza, dawała możliwości uzyskania jak najlepszych wyników w nauce, na olimpiadach przedmiotowych wszystkich szczebli, na egzaminach maturalnych i wstępnych na wyższe uczelnie. Wszyscy zapracowali na sukcesy, których nie brakowało w ciągu tych 50 lat i uczniom, i nauczycielom, ale przede wszystkim na sukces szkoły - przyjęcie naszego liceum do grona najlepszych w Polsce - Stowarzyszenia Szkół Aktywnych.

Dziś "Mickiewicz" zajmuje niekwestionowaną znakomitą pozycję wśród szkół średnich. Nadal naszymi uczniami są ambitni i zdolni młodzi ludzie, a nauczyciele mają powody do dumy - liczni laureaci olimpiad, studenci renomowanych szkół wyższych i uniwersytetów, nawet zagranicznych, znakomici specjaliści - to absolwenci II Liceum Ogólnokształącego. "Mickiewicza".

// ułatwienia dla niepełnosprawnych //konic ułatwień