ul. Mickiewicza 32,
76-200 Słupsk

+48 (59) 84 24 894
sekretariat@lo2.slupsk.pl

„NARKOTYKI, DOPALACZE … UZALEŻNIENIE OD ŚMIERCI” - DEBATA O DOPALACZACH

dopalacze debata 01 26 września 2018 roku w murach naszej szkoły odbyła się debata społeczna dotycząca przeciwdziałania powszechności dopalaczy i innych środków psychoaktywnych. Udział w tym wydarzeniu wzięło ponad 120 uczniów, nauczyciele, przedstawiciele rodziców oraz zaproszeni goście. Wśród prelegentów był nadkom. Robert Czerwiński -Oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku oraz Piotr Dęga z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku -Ratownik Medyczny – na co dzień marynarz z Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce.

 

Debata „Narkotyki, dopalacze ... uzależnienie od śmierci” to wspólne przedsięwzięcie dyrekcji liceum oraz policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku. W spotkaniu udział wzięło ponad 120 osób. Głównym celem debaty było zwiększenie poziomu wiedzy uczniów oraz nauczycieli o zagrożeniach, jakie związane są z narkotykami i dopalaczami, ale także kształtowanie świadomości wśród dzieci i młodzieży szkolnej na temat negatywnego wpływu środków odurzających na człowieka oraz skutkach prawnych z tym związanych. W świetle nowych przepisów osoby sprzedające dopalacze mają być traktowane jak handlarze narkotykami, a osoby uzależnione od dopalaczy jak uzależnieni od narkotyków.

Debatę rozpoczął nadkom. Robert Czerwiński - Oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku , który zaprezentował pogląd dotyczący powodów uzależnień i sięgania po dopalacze oraz substancje psychoaktywne. W prezentacji „Dopalacze kontra... czyli jak walczyć z nudą” opisywał etapy jak wchodzi się w nałóg, jak postępuje i jak tragiczne mogą być jego skutki. Mowa była także o aspekcie i o trudach wchodzenia w dorosłość, potrzebie akceptacji, eksperymentowaniu i złudnym poczuciu kontroli nad narkotykami, odpuszczeniem nauki, „zabijaniu” uczuć, poczuciu beznadziei zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych. Poruszano

Po tej prezentacji wystąpił kolejny prelegent. Zaproszony do udziału w debacie Piotr Dęga, który jest marynarzem w CSMW w Ustce, a po służbie Ratownikiem Medycznym z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku. Ratownik w obrazowy sposób opowiadał młodzieży o swojej pracy oraz o przypadkach interwencji wobec osób uzależnionych czy pod wpływem dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych .

Po wystąpieniach odbyła się dyskusja na tematy omawiane wcześniej. Uczniowie podczas debaty zadawali pytania prelegentom oraz opowiadali o swoich spostrzeżeniach w kontakcie z osobami, które miały kontakt z narkotykami.

dopalacze debata 02   dopalacze debata 03

dopalacze debata 04   dopalacze debata 05

// ułatwienia dla niepełnosprawnych //konic ułatwień