ul. Mickiewicza 32,
76-200 Słupsk

+48 (59) 84 24 894
sekretariat@lo2.slupsk.pl

Zwycięzcy konkursu „Czy znasz język ojczysty?”

Uczestnicy konkursu siedzą w ławeczkach tuż przed przystąpieniem do pisania 22 kwietnia 2022 r. już po raz jedenasty
odbył się w naszej szkole 
Wojewódzki Konkurs Polonistyczny
Czy znasz język ojczysty?”.

Tego dnia gościliśmy w gmachu II LO 20 uczniów najstarszych klas szkół podstawowych z Niepoględzia, Dretynia, Redzikowa, Główczyc, Miastka, Gostkowa oraz Słupska. Zadanie uczestników konkursu polegało na rozwiązaniu testu sprawdzającego ich wiedzę z zakresu poprawności i kultury języka polskiego. Miło nam stwierdzić, że wszyscy uczestnicy wykazali się wysokim poziomem wiedzy o języku polskim oraz umiejętnością sprawnego posługiwania się nim w różnych sytuacjach komunikacyjnych.

Komisja konkursowa w składzie: dr Kinga Mielczarek, Bożena Gajdzis i Iwona Płóciennik
po sprawdzeniu prac uczestników wyłoniła następujących zwycięzców konkursu:

I miejsce

  • Julia Pilarczyk - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Główczycach

II miejsce ex aequo

  • Zofia Kuras – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Miastku 
  • Hanna Łukasiak – Katolicka Szkoła Podstawowa „Ziarno” w Słupsku

III miejsce

  • Milena Bublewicz - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Miastku 

Wyróżnienia

  • Maja Królikowska – Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Słupsku
  • Alicja Rybka – Społeczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Niepoględziu

W oczekiwaniu na wyniki uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie mogli uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez uczniów naszej szkoły - członków Klubu Debat, a także porozmawiać z twórcami szkolnej telewizji Soplica TV.

Choć nasze przedsięwzięcie miało formę konkursu, co wiąże się z pojęciem rywalizacji, pragniemy podkreślić, że tak naprawdę wszyscy uczestnicy okazali się zwycięzcami. Ich sukces polega na samym rozumienia, iż język jest naszym wspólnym dobrem, a umiejętność posługiwania się tym wyjątkowym narzędziem w sposób rozumny i świadomy należy do naszych obowiązków.

Osobom nagrodzonym oraz wszystkim uczestnikom konkursu, a także ich nauczycielom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Organizatorka Konkursu

Iwona Płóciennik

  Jedna z organizatorek wręcza nagrodę   Dyrektor wręcza dyplom uczestniczce konkursu   Uczestnicy konkursu wraz z opiekunami siedzą w poczekalni przy poczęstunku

Dyrektor wraz z organizatorkami konkursu, stoją w sali konkursowej przy tablicy.   Sala lekcyjna w trakcie zmagań konkursowych

Dyrektor wraz z uczestniczkom trzymającą dyplom i torbę z nagrodami   Dyrektor wręczający dyplom