ul. Mickiewicza 32,
76-200 Słupsk

+48 (59) 84 24 894
sekretariat@lo2.slupsk.pl

Konkurs Polonistyczny – rozstrzygnięty!

czy znasz 26 marca 2021 r. już po raz dziesiąty
przeprowadzony został przez naszą szkołę

Konkurs Polonistyczny
pn. „Czy znasz język ojczysty?”.

Ze względu na sytuację epidemiczną nie mogliśmy wprawdzie gościć uczestników konkursu w gmachu II LO w Słupsku, ale spotkaliśmy się z nimi za pośrednictwem platformy Microsoft 365.

Miło nam stwierdzić, że wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się wysokim poziomem wiedzy o języku polskim oraz umiejętnością sprawnego posługiwania się nim
w różnych sytuacjach komunikacyjnych. W dziesiątej edycji Konkursu wzięli udział uczniowie najstarszych klas szkół podstawowych z Dębnicy Kaszubskiej, Kobylnicy, Kwidzyna, Miastka, Nowej Wsi Lęborskiej.

O wysokim, a jednocześnie niezwykle wyrównanym poziomie wiedzy i umiejętności uczestników świadczą następujące wyniki:

I miejsce

 • Hanna GOGOJ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębnicy Kaszubskiej
 • Monika KRZACZKOWSKA Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego
  w Kobylnicy

II miejsce

 • Daria BANASZEWSKA Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębnicy Kaszubskiej
 • Filip JABŁOŃSKI Zespół Szkolno-Przedszkolny w Redzikowie
 • Weronika KRUPKA Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego
  w Miastku
 • Zofia WOLSKA Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego
  w Miastku
 • III miejsce
 • Julia KOROŚCIK Zespół Szkolno-Przedszkolny w Redzikowie
 • Dorota SUSZKO Szkoła Podstawowa im. Strażaków Polskich w Nowej Wsi Lęborskiej

Choć nasze przedsięwzięcie miało formę konkursu, która wiąże się z pojęciem rywalizacji, pragniemy podkreślić, że wszyscy uczestnicy okazali się zwycięzcami. Ich sukces polega na samym rozumienia, iż język jest naszym wspólnym dobrem, a umiejętność posługiwania się tym wyjątkowym narzędziem w sposób rozumny i świadomy należy do naszych obowiązków.

Osobom nagrodzonym oraz wszystkim uczestnikom konkursu, a także ich opiekunom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Iwona Płóciennik

Regulamin Konkursu Czy znasz język ojczysty 2020

CZy znaszORGANIZATOR KONKURSU

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku.

ODBIORCY

Uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych.

CHARAKTERYSTYKA

Konkurs jest jednoetapowy.

Zadaniem uczestników będzie udzielenie odpowiedzi na pytania testowe (zadania zamknięte i otwarte).

Uczestnicy zmierzą się z różnorodnymi zadaniami pozwalającymi na wykazanie się umiejętnością rozpoznawania i poprawiania błędów językowych.

Zadania są tak dobrane, że odzwierciedlają tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny - uczniowie muszą ocenić poprawność nagminnie używanych zwrotów, popisać się znajomością ortografii, frazeologii, fleksji, składni i leksyki.

CELE

Czytaj więcej...

IX Wojewódzki Konkurs Polonistyczny "Czy znasz język ojczysty?"

Regulamin naglowek

ORGANIZATOR KONKURSU

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku.

ODBIORCY

Uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniowie klas gimnazjalnych.

CHARAKTERYSTYKA  

Konkurs jest jednoetapowy.

Zadaniem uczestników będzie udzielenie odpowiedzi na pytania testowe (zadania zamknięte i otwarte).

Uczestnicy zmierzą się z różnorodnymi zadaniami pozwalającymi na wykazanie się umiejętnością rozpoznawania i poprawiania błędów językowych.

Zadania są tak dobrane, że odzwierciedlają tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny - uczniowie muszą ocenić poprawność nagminnie używanych zwrotów, popisać się znajomością ortografii, frazeologii, fleksji, składni i leksyki.

CELE

 • rozbudzanie zainteresowania uczniów językiem ojczystym,
 • stworzenie możliwości doskonalenia językowego,
 • uświadomienie uczniom potrzeby troski o piękno polszczyzny,
 • propagowanie wiedzy z zakresu poprawności i kultury języka,
 • umożliwienie pogłębiania przez uczniów indywidualnych zainteresowań językowych,
 • stworzenie warunków do intelektualnego wysiłku i dobrze pojętej rywalizacji między uczniami.
Czytaj więcej...