ul. Mickiewicza 32,
76-200 Słupsk

Oferta LICEUM 2017/2018

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2017/2018

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku, będąc jedną z najstarszych szkół tego typu w naszym mieście, dzięki licznym sukcesom, zdołało już na stałe wpisać się do historii słupskiej i pomorskiej oświaty.

Jesteśmy szkołą odpowiadającą na potrzeby tych absolwentów gimnazjów, którzy wyróżniają się pracowitością, uczciwością, ambicją i wytrwałością w dążeniu do realizacji postawionych sobie celów. Skuteczność naszej pracy z taką młodzieżą potwierdzają osiągnięcia uczniów „Mickiewicza”: tytuły laureatów oraz finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych, a także świetne wyniki egzaminu maturalnego i rekrutacji na wyższe uczelnie, w tym przede wszystkim, na najbardziej renomowane w kraju i za granicą.

Tworząc ofertę na rok szkolny 2017/2018 braliśmy jak zwykle pod uwagę:

  • najmocniejsze strony naszej szkoły
  • oczekiwania absolwentów gimnazjów
  • najczęściej wybierane przez absolwentów "Mickiewicza" kierunki studiów
  • prognozy dotyczące zmian zachodzących na rynku pracy
  • doświadczenia z poprzednich rekrutacji

W efekcie, tegorocznym absolwentom gimnazjów proponujemy, następujące profile kształcenia

Klasa/profil

Kierunek kształcenia

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym

(liczna godzin w cyklu trzyletnim)

II języki obce

(do wyboru przez ucznia)

I A

POLITECHNICZNA

 

liczba miejsc 31

 

Klasa I A - politechniczna.

Przeznaczona dla uczniów zainteresowanych rozwijaniem uzdolnień i pasji w dziedzinie matematyki, fizyki i języka angielskiego, niezbędnych dla przyszłych studentów politechnik. W ramach przedmiotów dodatkowych odbywać się będą zajęcia: rysunku technicznego, modelowania matematycznego oraz analizy matematycznej Zapraszamy przyszłych inżynierów, architektów, ale też pasjonatów przedmiotów ścisłych.

Matematyka (18h)


Fizyka (10h)

Język angielski(15h)

j. francuski,

j. niemiecki,

j. rosyjski,

j. włoski,

j. hiszpański

I B

LEKARSKA

liczba miejsc 31

Klasa I B - lekarska.

Organizowana dla uczniów pragnących rozwijać swoją wiedzę ze świata biologii, zainteresowanych eksperymentami chemicznymi. W ramach przedmiotów dodatkowych odbywać się będą zajęcia: języka łacińskiego dla lekarzy, biologii eksperymentalnej oraz chemii medycznej. Zapraszamy przyszłych studentów kierunków medycznych, weterynarii, kierunków biologicznych, badaczy zagadek Wszechświata.

Biologa (9h)

Chemia (9h)

Matematyka (17h)

j. angielski,

j. francuski,

j. niemiecki,

j. rosyjski,

j. włoski,

j. hiszpański

I C

INFORMATYCZNA

liczba miejsc 31

Klasa I C – informatyczna.

Organizowana dla miłośników informatyki i matematyki, pragnących poznawać tajemnice świata IT. W ramach przedmiotów dodatkowych odbywać się będą zajęcia z: programowania i kodowania oraz matematyki stosowanej. Zapraszamy przyszłych studentów politechnik oraz uniwersytetów technicznych.

Informatyka (9h)

Matematyka (19h)

Język angielski (15h)

j. francuski,

j. niemiecki,

j. rosyjski,

j. włoski,

j. hiszpański

I D

BIOTECHNOLOGICZNA

liczba miejsc 31

Klasa I D – biotechnologiczna.

Przeznaczona dla pasjonatów przedmiotów przyrodniczych, którzy planują swoją dalszą edukację, nie tylko w Polsce, ale i także poza jej granicami. W ramach przedmiotów dodatkowych odbywać się będą zajęcia: Science (w języku angielskim) oraz biotechnologia. Zapraszamy przyszłych studentów przedmiotów przyrodniczych w całej Europie.

Biologia (9h)

Chemia (10h)

Język angielski (16h)

j. francuski,

j. niemiecki,

j. rosyjski,

j. włoski,

j. hiszpański

Nasi uczniowie są stypendystami – Ministra Edukacji Narodowej, Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Województwa Pomorskiego, Prezydenta Miasta, Dyrektora Szkoły, Pomorskie Dobry Kurs na Edukację, Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci, Zachodniopomorskie Talenty, Zdolni z Pomorza, „Przekaz ku przyszłości“, Orlen Dar Serca, Star 2 Star.

Uczniowie uczestniczą w wymianach międzynarodowych – np.: Rosja, Niemcy, Szwecja, Grecja, Turcja, Białoruś, Belgia, Czechy. Organizują koncerty, spektakle, wydają gazetę szkolną, działają w organizacjach pozarządowych i społecznych, wybierają zajęcia dodatkowe zgodnie ze swoimi zainteresowaniami – np.: koło chemiczne, fizyczne, matematyczne, informatyczne, dziennikarskie, medialne, są laureatami i finalistami wielu olimpiad przedmiotowych, mają możliwość pogłębiania swojej wiedzy na zajęciach Indywidualnego Toku Nauki.

Nasza szkoła od 19 lat jest notowana w rankingu „Perspektyw“.

Nasi absolwenci: w 100 % zdają maturę, uzyskują wyniki edukacyjne powyżej średniej krajowej, studiują na renomowanych uczelniach w Polsce i za granicą, np.: Oksford, Bazylea, Wolverhampton, VIA University College (Dania), Universitetet Stavanger (Norwegia); są wykładowcami szkół wyższych krajowych i zagranicznych – SGH, UAM, UJ, UMK, KUL i inne, są aktywni w życiu publicznym.

Nasza baza: pracownie informatyczne wyposażone w komputery iMac, biblioteka i czytelnia multimedialna z dostępem do Internetu, aula, sklepik szkolny, radiowęzeł, sale dydaktyczne wyposażone w sprzęt multimedialny. Na co dzień pracujemy w „chmurze” Microsoft.

// ułatwienia dla niepełnosprawnych //konic ułatwień