II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza


Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2017”
ranking stem

„Mickiewicz” w rankingu 200 liceów najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych

Pragnę poinformować, iż II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Słupsku, jako jedyne w mieście, znalazło się w rankingu STEM – czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka). Więcej na www.perspektywy.pl

logo Szloly Kompetencji Przyszlosci

Mickiewicz w Rankingu Szkół Kompetencji Przyszłości

 II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Słupsku znalazło się na 34 miejscu w II Rankingu Szkół Kompetencji Przyszłości wydanym przez Fundację Social Wolves pod patronatem medialnym. „Rzeczypospolitej”. W porównaniu z zeszłoroczną edycją jest to awans o 115 pozycji. Ranking uwzględnia 150 placówek o najlepszych rezultatach spośród 1109 szkół ponadgimnazjalnych, których uczniowie zarejestrowali udział na portalu olimpiady „Zwolnieni z Teorii” w roku szkolnym 2015/16.

Więcej: http://www.zwolnienizteorii.pl/docs/ranking-2016.pdf

Kalendarium 2016/2017

Kalendarz pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2
w roku szkolnym 2016/2017

Data

Wydarzenie

01.09.2016

Inauguracja roku szkolnego

· 8.45 – spotkanie klas I Gimnazjum z wychowawcami

(w przydzielonych klasach)

· 9.00 – klasy I Gimnazjum – prowadzenie K. Mielczarek

· 9.30 - spotkanie klas I LO z wychowawcami

(w przydzielonych klasach)

· 9.45 – klasy I LO prowadzenie P. Ziółkowski

· 10.15 - spotkanie klas II i III Gimnazjum z wychowawcami

(w przydzielonych klasach)

· 10.30 – klasy II i III Gimnazjum –

prowadzenie K. Mielczarek

· 11.00 - spotkanie klas II i III LO z wychowawcami

(w przydzielonych klasach)

· 11.15 – klasy II i III LO – prowadzenie P. Ziółkowski

23.12.2016 - 31.12.2016

Zimowa przerwa świąteczna

16.01.2017-29.01.2017

Ferie zimowe

13.04.2017-18.04.2017

Wiosenna przerwa świąteczna

19.04.2017 - 21.04.2017

Egzamin gimnazjalny (dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych Gimnazjum i Liceum, wewnątrzszkolne badanie osiągnięć dla klas II LO)

28.04.2017

Zakończenie zajęć w klasach III LO –P. Ziółkowski, H. Machura

04.05.2017-05.05.2017

Przekazanie kompletu dokumentacji szkolnej klas III LO do zatwierdzenia i archiwizowania

04.05.2017 – 08.05.2017

Egzaminy maturalne z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego na poziomie podstawowym (dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych Gimnazjum i Liceum, wewnątrzszkolne badanie osiągnięć dla klas II Gim.)

10.05.2016, 11.05.2016 oraz 19.05.2017

Ustny egzamin maturalny z języka polskiego i języków obcych (10 i 11 maja - dni wolne od zajęć dydaktycznych w Liceum)

22.06.2017

Uroczystość zakończenie klas III Gimnazjum nr 3 – J. Jaśniewicz

23.06.2017

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

  • 9.00 – klasy I i II Gimnazjum –K. Mielczarek
  • 11.00 – klasy I i II Liceum – P. Ziółkowski, H. Machura

26.06.2017-30.06.2017

Przekazanie kompletu dokumentacji szkolnej do zatwierdzenia i archiwizowania

26.06.2017-30.06.2017

Przygotowanie logistyczne na rok szkolny 2017/2018 i obowiązek dyspozycyjności nauczycieli w godz. 9 – 13.

I semestr trwa od 1.09.2016 do 13.01.2017,

II semestr od 16.01.2017 do 23.06.2017

/klasy III LO do 28.04.2017/

*/