foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza


zlota tarcz 2019 70 Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów Ogólnokształcących PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2019”
ranking stem

„Mickiewicz” w rankingu 200 liceów najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych

Pragnę poinformować, iż II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Słupsku, jako jedyne w mieście, znalazło się w rankingu STEM – czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka). Więcej na www.perspektywy.pl

SzkolaKompetencjiPrzyszlosci2018

Mickiewicz w Rankingu „Szkoła Kompetencji Przyszłości”

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku
znalazło się w prestiżowym Rankingu „Szkoła Kompetencji Przyszłości” na pozycji 23.
Ranking Szkół Kompetencji Przyszłości wyróżnia szkoły, które sprzyjają zaangażowaniu społecznemu i rozwojowi
kompetencji praktycznych uczniów. 
Ranking tworzony jest w oparciu o wyniki uczniów w olimpiadzie „Zwolnieni z Teorii”
Więcej na: https://zwolnienizteorii.pl/ranking/ranking-2019

 

Umowa o współpracy naukowo-dydaktycznej

LO2iAPDzisiaj, tj. 14 października 2016 r. została uroczyście podpisana umowa o współpracy naukowo-dydaktycznej między Instytutem Neofilologii - Zakład Filologii Rosyjskiej Akademii Pomorskiej w Słupsku a II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A.Mickiewicza w Słupsku.
Porozumienie dotyczy objęcia patronatem klas, w których jest planowane wprowadzenie nauczania języka rosyjskiego, oraz objęciem opieką uczniów zainteresowanych językiem i kulturą rosyjską. Zakres porozumienia jest bardzo szeroki i dotyczy miedzy innymi wsparcia procesu dydaktycznego, udziału w wykładach i ćwiczeniach, współpracy z kołem naukowym rusycystów, udziału uczniów i nauczycieli w konferencjach naukowych, konkursach i wydarzeniach, wspólnych przedsięwzięciach dydaktyczno - naukowych i kulturalnych.