foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza


zlota tarcz 2019 70 Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów Ogólnokształcących PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2019”
ranking stem

„Mickiewicz” w rankingu 200 liceów najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych

Pragnę poinformować, iż II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Słupsku, jako jedyne w mieście, znalazło się w rankingu STEM – czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka). Więcej na www.perspektywy.pl

SzkolaKompetencjiPrzyszlosci2018

Mickiewicz w Rankingu „Szkoła Kompetencji Przyszłości”

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku
znalazło się w prestiżowym Rankingu „Szkoła Kompetencji Przyszłości” na pozycji 23.
Ranking Szkół Kompetencji Przyszłości wyróżnia szkoły, które sprzyjają zaangażowaniu społecznemu i rozwojowi
kompetencji praktycznych uczniów. 
Ranking tworzony jest w oparciu o wyniki uczniów w olimpiadzie „Zwolnieni z Teorii”
Więcej na: https://zwolnienizteorii.pl/ranking/ranking-2019

 

Informacja dla absolwentów szkoły dotycząca zasad elektronicznego wypełniania deklaracji maturalnych

  1. Deklaracje ponownego zdawania egzaminu lub podwyższania wyniku matury składa się wyłącznie za pomocą platformy internetowej planer.edu.pl. Deklaracje wypełnione ręcznie nie będą przyjmowane.

  2. Link prowadzący do strony wypełniania deklaracji https://deklaracja.edu.pl/2263011311I.
    Nie należy robić tego samodzielnie z głównej strony programu, gdyż takie deklaracje nie zostaną włączone do zbioru danych szkoły.
  3. Za poprawność wprowadzonych danych osobowych oraz właściwy wybór przedmiotów odpowiada wyłącznie absolwent.

  4. Jako nazwę oddziału absolwenci wpisują „1”, a jako numer w dzienniku „01”.

  5. Po wypełnieniu deklaracji należy ją wydrukować i podpisać, a następnie przynieść do sekretariatu szkoły lub przesłać na adres szkoły listem poleconym. Deklaracja nie dostarczona do szkoły nie zostanie zatwierdzona w systemie i nie będzie skutkowała przystąpieniem do egzaminu.

  6. Absolwenci mogą dokonywać zmian w deklaracji poprzez ponowne ich wypełnienie i przesłanie do szkoły. Ponownie wydrukowane deklaracje musza dotrzeć do szkoły do dnia określonego w harmonogramie egzaminów CKE jako ostateczny termin ich składania (7. lutego 2020 r.). Na papierowej wersji deklaracji należy wpisać ręcznie wprowadzone zmiany w stosunku do wersji poprzedniej i potwierdzić je podpisem.