foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza


zlota tarcz 2019 70 Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów Ogólnokształcących PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2019”
ranking stem

„Mickiewicz” w rankingu 200 liceów najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych

Pragnę poinformować, iż II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Słupsku, jako jedyne w mieście, znalazło się w rankingu STEM – czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka). Więcej na www.perspektywy.pl

SzkolaKompetencjiPrzyszlosci2018

Mickiewicz w Rankingu „Szkoła Kompetencji Przyszłości”

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku
znalazło się w prestiżowym Rankingu „Szkoła Kompetencji Przyszłości” na pozycji 23.
Ranking Szkół Kompetencji Przyszłości wyróżnia szkoły, które sprzyjają zaangażowaniu społecznemu i rozwojowi
kompetencji praktycznych uczniów. 
Ranking tworzony jest w oparciu o wyniki uczniów w olimpiadzie „Zwolnieni z Teorii”
Więcej na: https://zwolnienizteorii.pl/ranking/ranking-2019

 

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości - blok B - Wynalazczość

olimpiada2019 Finał ogólnopolski olimpiady odbył się od 31 maja do 2 czerwca 2019 w II Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie. Naszą szkołę reprezentowały trzy dziewczyny, które na etapie okręgowym w Gdańsku pokonały konkurencję zdobywając pierwsze trzy miejsca. Są to Julia Świechowska, Anna Dąbrowska i Zofia Leśniewska. Finał olimpiady składał się z trzech etapów - I etap - test pisemny wielokrotnego wyboru, ze znajomości prawa dotyczącego wynalazczości i racjonalizacji, II etap - historia i zgłaszanie wynalazków, III etap - ustny, dla dziesięciu laureatów, którzy zdobyli największą liczbę punktów w I i II etapie. I miejsce i tytuł laureata zdobyła nasza uczennica (obecnie absolwentka) Ania Dąbrowska. Julia Świechowska zajęła IX miejsce i także zdobyła tytuł laureata. Zosia Leśniewska, dla której była to pierwsza olimpiada uzyskała zaszczytny tytuł finalisty.
Nie mniejszy sukces osiągneli Błażej Smorawski i Kacper Ostrowski, których projekt "MizoOFF- urządzenie tłumiące dźwięki drażniące dla mizofoników” zdobył I miejsce w bloku A (Innowacje Techniczne) tej olimpiady, a autorzy uzyskali tytuły laureatów. Gratulacje!
Opiekę merytoryczną nad uczniami sprawował mgr inż. Marek Nędzusiak.